0Item(s)

Az Ön bevásárlókosara üres.

Keressen több millió angol nyelvű könyv között az összes műfajban

Product was successfully added to your shopping cart.

Üzleti feltételek

 
A Yabyrinth Kft. Általános Üzleti Feltételei, statisztikai számjele: 04268423, székhelye: Provaznická 438/7, Cheb A Yabyrinth Kft. Általános Üzleti Feltételei, statisztikai számjele: 04268423, székhelye: Krále Jiřího z Poděbrad tér 12, ChebA Yabyrinth Kft. Általános Üzleti Feltételei, statisztikai számjele: 04268423, székhelye: Krále Jiřího z Poděbrad tér 12, ChebA Yabyrinth Kft. Általános Üzleti Feltételei, statisztikai számjele: 04268423, székhelye: Krále Jiřího z Poděbrad tér 12, Cheb
1. Preambulum
Ezen Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban: ÁÜF) a Roman Frajt által üzemeltetett http://www.enbook.hu/ címen található internetes boltban történő vásárlásra vonatkoznak. Az ÁÜF szabályozzák a vevő és az eladó közötti kapcsolatot árueladás terén a Yabyrinth Kft., statisztikai számjele: 04268423, székhelye: Krále Jiřího z Poděbrad tér 12, Cheb (a továbbiakban csak "eladó") és üzleti partnerei (a továbbiakban csak "vevő") között.
Minden szerződéses kapcsolatot a Cseh Köztársaság jogrendjével összhangban kötnek meg. A megrendelés leadásával a vevő megerősíti, hogy megismerkedett ezekkel az üzleti feltételekkel, amelyeknek a panasztételi eljárás a szerves részét képezi, és hogy egyetért velük.
2. Fogalommeghatározások
Az eladó a Yabyrinth Kft., statisztikai számjele: 04268423, székhelye: Krále Jiřího z Poděbrad tér 12, Cheb.
A vevő a fogyasztó vagy a vállalkozó.
A fogyasztó olyan természetes személy, aki az eladóval kötött értékesítési szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem saját üzleti tevékenységében vagy egyéb vállalkozói tevékenységében jár el, vagy szakmai tevékenysége független gyakorlásának részeként. Az üzleti kapcsolat kezdetekor a fogyasztó az eladónak csak azon kapcsolattartási adatait adja meg, amelyek szükségesek a megrendelés zavartalan végrehajtásához, esetleg azokat, amelyeket szeretne, ha szerepelnének a vásárlási dokumentumokban.
Az eladó és a fogyasztó közötti jogviszonyokat, amelyeket kifejezetten ezen ÁÜF nem szabályoznak, azokat a Tt. 40/1964 sz.törvénye, a Polgári Törvénykönyv és a Tt. 634/1992 sz. törvénye, a Fogyasztóvédelemről szóló törvény, mindkettő módosított formában és mindkettő a kapcsolódó rendelkezésekkel együtt szabályozza.
Vállalkozó alatt az üzleti nyilvántartásban bejegyzett személyt (elsősorban kereskedelmi társaságok) értjük, a kereskedési engedéllyel üzleti tevékenységet folytató személyt (kereskedelmi nyilvántartásban bejegyzett kereskedő), olyan személyt, aki külön előírás alapján nem kereskedelmi engedéllyel folytat tevékenységet (ide tartoznak pl. a szabadfoglalkozású szakmák például az ügyvédség, stb.), valamint a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó és egy külön előírás alapján nyilvántartásba vett személyt.
Az eladónak az olyan vevővel való jogi kapcsolatai, aki vállalkozó, amelyeket ezen ÁÜF és az eladó és a vevő között megkötött Szerződés sem kimondottan szabályoz, a Tt. 513/1991 sz. törvénye, a Kereskedelmi Törvénykönyv érvényes rendelkezései módosított formában és a kapcsolódó rendelkezések hatálya alá tartoznak.
Az eladó és a vevő között létrejött egyedi szerződés felette áll az üzleti feltételeknek.
3. A személyes adatok feldolgozása
A vevő személyes adatainak mindennemű kezelését a Tt. 101/2000 sz. törvénye, A személyes adatok védelméről szóló törvény módosított formában és a Cseh Köztársaságban hatályos egyéb jogszabályok szabályozzák. A vevő szabad elhatározása szerint (a Megrendelem gomb megnyomásával) jelzi, hogy tudomása van a fenti tényekről, és beleegyezik a személyes adatainak további feldolgozásába az e-shop üzemeltetője üzleti tevékenységének céljaira. A személyes adatok megadása önkéntes, joga van az adatokhoz való hozzáférésre, és jogában áll a jogokat a törvényben előírt mértékben megvédeni. Ezt a beleegyezését Ön bármikor visszavonhatja írásban. A személyes adatok teljes körűen védettek lesznek a visszaélésekkel szemben. Az adatokat tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féltől származó alkalmazásokkal. Ha a vevő az eladó által feldolgozott személyes adatait ki kívánja javítani, kérheti ezt a r.frajt@centrum.cz e-mail címen vagy az eladó fentebb említett postai címén.
4. Megrendelés és a szerződés megkötése
A vevő jogosult az áru megrendelésére az eldónál az internetes bolt rendelési rendszerén keresztül, esetleg telefonon.
A vásárlási szerződés megkötésére irányuló javaslat a felajánlott áruknak az eladó által történő elhelyezése az oldalon, a vásárlási szerződés a megrendelés elküldésével jön létre, esetleg a vevő telefonos megrendelésével és a megrendelésnek az eladó általi elfogadásával. Az eladó ezt az elfogadást késedelem nélkül megerősíti a vevőnek a megadott e-mail címre elküldött e-mailben, de ez a visszaigazolás nincs hatással a szerződés létrejöttére. Az így létrejött szerződés (beleértve az egyeztetett árat) csak a felek beleegyezésével változtatható meg vagy törölhető, vagy pedig jogi okokból.
Ezek az ÁÜF cseh nyelven készültek, és a vásárlási szerződés szintén csak cseh nyelven köthető meg. Az a fogyasztó, aki állandó lakhellyel rendelkezik az Európai Unió valamely tagállamában a Cseh Köztársaság területén kívül, esetleg aki az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára a Cseh Köztársaság területén kívül, a megrendelés megerősítésével hozzájárul a cseh nyelvű vásárlási szerződés megkötéséhez. A megkötött vásárlási szerződést az eladó archiválja, és az aláírásától számított egy éven belül kérésre a vevő számára hozzáférhető.
5. Ár és fizetés
Az eladó internetes boltjában szereplő ajánlatok és árak szerződésesek, véglegesek, mindig naprakészek és érvényesek, mégpedig addig az időtartamig, amíg az eladó az internetes boltban kínálja őket. A szállítási költségeket a "Szállítási határidő és szállítási feltételek" részben találja meg. A távközlési eszközök használatának költségeit a vevő viseli. A végleges ár a megrendelőlap kitöltése után már tartalmazza a szállítási költségeket is. Az eladó és a vevő között létrejött szerződés megkötésekor az az ár érvényes, amely az áru mellett szerepel a vevő általi megrendelés időpontjában. Az eladó és a vevő közötti vásárlási szerződésen alapuló adó okmány egyben szállítólevélként is szolgál. A vevő az árut csak a teljes összeg megfizetése után veheti át, hacsak ebben nem másként állapodnak meg.
Abban az esetben, ha a vevő a fizetést teljesíti, és az eladó ezek után nem tudja biztosítani az áru szállítását vagy a szállítást a szerződés szerinti áron, akkor az eladó a vevőnek késedelem nélkül visszaadja a megfizetett összeget a megállapodás szerinti módon. A ráfordított összeg megtérítésének határideje függ a választott visszatérítési módtól, de nem haladhatja meg a lehetetlenség keletkezésétől számított 30 napot.
Abban az esetben, ha az eladó oldalán nyilvánvaló technikai hiba történt, amikor az áru ára a webes felületen vagy a megrendelés során megjelent, az eladó nem köteles az árut a vevőnek ilyen nyilvánvalóan téves áron átadni abban az esetben sem, ha a vevő megrendelésének elfogadását a jelen feltételeknek megfelelően elküldték. Az eladó azonban értesíti a vevőt, ha a webes felületen vagy a megrendelés során a termékre vonatkozó ár már nem naprakész. Ha a vevő nem ért egyet az árváltozással, az eladó fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a vásárlási szerződéstől.
A vevő az eladó által még nem megerősített megrendeléseket törölheti telefonon vagy e-mailben az eladó kapcsolattartó telefonszámán, vagy e-mail címén. Az eladó által elfogadott összes megrendelés kötelező érvényű. Abban az esetben, ha a megrendelést nem a küldés előtt mondják le, és az árut kiszállítják, a vevőtől kérhetik a megrendelés törlésével okozott, az áru kiszállításával és visszaküldésével kapcsolatos költségek megtérítését.
Az áru a teljes összeg kifizetéséig az eladó vagyona marad.
Az eladó elfogadja a következő fizetési módokat: fizetés készpénzben átvételkor, előre fizetés bankon keresztül, online fizetés hitelkártyával.
Az eladó elfogadja a következő fizetési módokat: fizetés készpénzben átvételkor, előre fizetés bankon keresztül, online fizetés hitelkártyával.
Az eladó elfogadja a következő fizetési módokat: fizetés készpénzben átvételkor, előre fizetés bankon keresztül, online fizetés hitelkártyával.
6. Szállítási határidő és szállítási feltételek
Az eladó az áru átadását teljesíti az áru vevőnek vagy az első fuvarozónak való átadásával, és ezzel átszáll a vevőre az áru károsodásának kockázata is. A szállítási idő a termék elérhetőségétől, a fizetési feltételektől és a szállítási feltételektől függ. Rendes esetben a teljes vételár kifizetését követő 7 munkanapon belül szállítjuk az árut.
A szállítási határidő annál az árunál, amelyet a vevő az átvételkor fizet ki, azaz utánvéttel, az érvényes vásárlási szerződés megkötésének napján kezdődik. Abban az esetben, ha a vevő más fieztési módot választott, mint az átvételkor való kifizetés, akkor a szállítási határidő csak a teljes vételár kifizetése után kezdődik, vagyis a megfelelő összegnek az eladó számlájára való jóváírásakor.
Általában az eladó nem igényel előleget az áru vételárára vagy hasonló fizetésre. Indokolt esetekben (különösen olyan megrendelések esetén, amelyeknek teljes ára meghaladja a 30000 HUF-t), ezt megteheti. Az eladó jogosult az áru teljes árának kifizetését kérni a vevőnek való elküldés vagy átadás előtt.Általában az eladó nem igényel előleget az áru vételárára vagy hasonló fizetésre. Indokolt esetekben (különösen olyan megrendelések esetén, amelyeknek teljes ára meghaladja a 30000 HUF-t), ezt megteheti. Az eladó jogosult az áru teljes árának kifizetését kérni a vevőnek való elküldés vagy átadás előtt.Általában az eladó nem igényel előleget az áru vételárára vagy hasonló fizetésre. Indokolt esetekben (különösen olyan megrendelések esetén, amelyeknek teljes ára meghaladja a 30000 HUF-t), ezt megteheti. Az eladó jogosult az áru teljes árának kifizetését kérni a vevőnek való elküldés vagy átadás előtt.
Utánvéttel való fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételárat a szerződés megkötésétől számított 14 munkanapon belül kell kifizetni. Ha az eladó ez idő alatt nem kapja meg a pénzt a számlájára, törli a megrendelést.
Nem készpénzes fizetés esetén a vevőnek meg kell fizetnie az áru vételárát a változó fizetési kód feltüntetésével együtt. Nem készpénzes fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, ha a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján.
Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a megrendelés teljesítését, ha a szállítási cím nyilvánvalóan kétséges. Ilyen elutasítás esetén az erről szóló információt az ügyfél e-mail címére küldi.
Ha a vevő többször nem tartja be a megrendelt áru átvételének és kifizetésének kötelezettségeit, az eladónak joga van ezen vevő további megrendelésének felfüggesztéséhez vagy elutasításához.
Számlafizetéses megrendelés esetén (csak iskolák, könyvtárak, intézmények számára) az eladó fenntartja magának a jogot, hogy elhalassza a megrendelés teljesítését addig az ideig, amíg az adott ügyfél nem fizeti ki korábbi megrendelését.
Az eladó elfogadja a következő szállítási feltételeket: Geis, Magyar Posta, Csomagküldő
Ha az árut az áru megvásárlásától számított 14 napon belül kicserélik, a szállítási költségeket a vevő viseli, mégpedig minden alkalommal, amikor az árut a vevőnek elküldik. Abban az esetben, ha az árut a vevő 14 napon belül visszaküldi az eladónak, a postaköltséget a vevő viseli.
Ha az árut az áru megvásárlásától számított 14 napon belül kicserélik, a szállítási költségeket a vevő viseli, mégpedig minden alkalommal, amikor az árut a vevőnek elküldik. Abban az esetben, ha az árut a vevő 14 napon belül visszaküldi az eladónak, a postaköltséget a vevő viseli.
7. Garancia és szerviz
A fogyasztási cikkek értékesítése során a garanciaidő 24 hónap. A jótállás nem vonatkozik a szokásos használatból eredő kopásra. Az alacsonyabb áron értékesített termékek esetében a jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, amelyek miatt az alacsonyabb árat megszabták. Ha használt dolgokról van szó, az eladó nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek megfelelnek annak a felhasználási foknak vagy a kopásnak, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett.
Jótállási javítások vagy cserék igénybevételéhez szükség van a beszerzési bizonylatra. Az áru eladónak történő szállítása esetén az árut olyan módon kell becsomagolni, hogy a szállítás során károsodás ne érje. Az eladó nem nyújt garanciális szervizt a vevőknek.
8. Panasztételi eljárás
Abban az esetben, ha hiba lép fel a jótállási időszak alatt, a vevő a hiba jellegétől függően a jótállás alkalmazása során a következő jogokkal rendelkezik:
eltávolítható hiba esetén:
a) a hiba ingyenes, megfelelő és időben történő eltávolításának joga
b) a hibás áru vagy a hibás alkatrészek cseréjéhez való jog, amennyiben ez a hiba természeténél fogva nem aránytalan
c) az a) és b) pontban említett eljárások lehetetlensége esetén jogosult ésszerű kedvezményes vételárra, vagy a vásárlási szerződéstől való elállásra
c) az a) és b) pontban említett eljárások lehetetlensége esetén jogosult ésszerű kedvezményes vételárra, vagy a vásárlási szerződéstől való elállásra
eltávolíthatatlan hiba esetén:
a) joga van a hibás áru cseréjére, illetve a vásárlási szerződéstől való elállásra eltávolítható hiba esetén, ha a vevő a javítást követően a hiba ismételt megjelenése miatt (vagyis az árut már háromszor reklamálták ugyanazon hiba miatt) vagy a hibák nagy száma miatt nem tudja a terméket megfelelően használni
b) a hibás áru cseréjének joga, vagy a vételi szerződéstől való elállás joga, ha más, eltávolíthatatlan hibákról van szó, és ha a vevő nem követeli a termék cseréjét: a) jogosult ésszerű kedvezményes vételárra vagy a vásárlási szerződéstől való elállásra. A reklamációt az eladónál lehet érvényesíteni.
A reklamáció nem vonatkozik a következő esetekre:
- ha a hiba vagy a sérülés bizonyítottan az áru helytelen használata miatt keletkezett, a vevőnek a használati utasítással ellentétben való helytelen eljárásával vagy más bizonyítható, nem megengedett beavatkozással
- a fogyasztási cikkek szokásos elhasználódása által okozott hibákra meghatározott időtartamú felhasználás esetén, különleges törvényi előírások szerint, ha az ilyen reklamációt a természeti katasztrófák által okozott hiba határidejének lejártát követően alkalmazzák
 
9. A szerződés megszűnése
A vásárlási szerződés természeténél fogva, amely távközlés útján köttetett, a vevő, aki fogyasztó, az áru átvételétől számított 14 napon belül szankció nélkül elállhat a szerződéstől. Továbbá a vevő, aki fogyasztó, a Tt. 40/164 sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv módosított formája 53 § - ának 7. és 8. bekezdése értelmében joga van elállni a szerződéstől. A fentiek nem vonatkoznak a vevőre, aki vállalkozó, és üzleti tevékenységével kapcsolatban vásárlási szerződést köt. A fent említett elállás esetén az eladó a vételárat elküldi a vevő bankszámlájára, amelyet a vevő erre a célra az eladónak megad.
A vevő jogosult az ezen árukért fizetett összeg visszatérítésére (az eladó nem téríti vissza a csomagolásért, a postaköltségért vagy az utánvétért fizetett összeget), olyan feltételek mellett, hogy a visszaküldött áru nem sérülhet meg vagy más módon nem veszítheti el értékét, multimédiás és audio adathordozók esetében (CD, MC, CD-ROM) a műanyag burkolat nem sérülhet meg. A vevő az árut saját költségére szállítja az eladó címére.
Az eladónak joga van elállni a szerződéstől, ha a vevő a vásárlási szerződés megkötésének dátumától számított 14 napon belül nem fizeti meg a vételár teljes összegét.
 
10. A személyes adatok védelme, cookie-k és üzleti kommunikáció
A vevő személyes adatainak védelméről, aki természetes személy, a Tt. 101/2000 sz. törvény, A személyes adatok védelméről szóló törvény módosított formában rendelkezik.
A vevő egyetért azzal, hogy feldolgozzák ezen személyes adatait: név és vezetéknév, lakcím, illetve a megrendelés átvételének címe, statisztikai számjel, cégjegyzékszám, e-mail cím és a telefonszám (együttesen mint "személyes adatok").
A vevő egyetért azzal, hogy az eladó feldolgozza a személyes adatait a vásárlási szerződés jogainak és kötelezettségeinek teljesítése, valamint a felhasználói fiók fenntartása céljából. Ha a vevő nem választ más lehetőséget, akkor egyetért azzal, hogy az eladó feldolgozza a személyes adatait információ küldésére és üzleti kommunikáció céljából a vevő részére is. A személyes adatoknak a jelen cikk szerinti teljes egészében történő feldolgozásának engedélyezése nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné teszi a vásárlási szerződés megkötését.
A vevő tudomásul veszi, hogy személyes adatait (a regisztrációnál, a felhasználói fiókjában, a bolt webes felületén történő megrendeléskor) köteles helyesen és valósan megadni, és haladéktalanul tájékoztatnia kell az eladót a személyes adatainak bármilyen változásáról.
A vevő személyes adatainak feldolgozásával az eladó harmadik személyt is megbízhat, mint feldolgozót. Az árut szállító személyeken és a tranzakciók független értékelését biztosító szolgáltatásokkal rendelkező személyeken kívül a vevő előzetes beleegyezése nélkül az eladó nem továbbítja a személyes adatokat harmadik félnek.
A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig történik. A személyes adatokat elektronikus formában, automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon dolgozzák fel.
A vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és felvilágosították őt arról, hogy ez önkéntes adatszolgáltatás.
Ha a vevő úgy véli, hogy az eladó vagy a feldolgozó (9. cikk) személyes adatait a vevő személyes és magánéletének védelmével ellentétes módon vagy a törvény megsértésével végzi, különösen akkor, ha a személyes adatok pontatlanok a feldolgozás céljából, magyarázatot kérhet az eladótól vagy a feldolgozótól vagy kérheti a kialakult állapot megszüntetését.
Ha a vevő a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos információkat kér, az eladó köteles átadni neki ezeket az információkat. Az eladónak joga van arra, hogy az előző mondat alapján az információ szolgáltatásáért ésszerű térítés megfizetését kérje, amely nem haladja meg az információk átadásához szükséges költségeket.
 
A vevő egyetért azzal, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységeivel kapcsolatos információkat a vevő elektronikus címére küldje, továbbá egyetért azzal is, hogy az eladó az üzleti kommunikációt is a vevő elektronikus címére küldje.
A vevő egyetért az úgynevezett cookie-k tárolásával a számítógépén. Amennyiben a vásárlás a honlapon lehetséges, és az eladó a vásárlási szerződés alapján fennálló kötelezettségeit teljesíteni tudja anélkül, hogy az úgynevezett cookie-kat tárolnák a vevő számítógépén, a vevő bármikor visszavonhatja a beleegyezést.
11. Végső rendelkezések
A vevő vállalja, hogy az eladó által viselt összes költséget az emlékeztetők és a követelések behajtásának esetleges költségeivel együtt viseli.
A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó jogosult a szerződésből kifolyó igényét harmadik félnek továbbítani. A szerződő felek kölcsönös kötelezettségeit a Cseh Köztársaság jogszabályai, különösen a 40/1964 sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv érvényes rendelkezései szabályozzák. A nemzetközi elemekkel való szerződéskötés céljából az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által 2008. június 17-én elfogadott, a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008 / EK rendelet (a továbbiakban "Róma I.") III. cikke szerint, hogy a vásárlási szerződésre és ezen ÁÜF-re alkalmazandóan a cseh jogot választották, mégpedig a "Nemzetközi áruk értékesítésére vonatkozó szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény" alkalmazásának kivételével. Ez a választás nem érinti a Róma I. VI., a fogyasztói szerződésekre vonatkozó cikkét.
Abban az esetben, ha a szerződés bármely rendelkezése és / vagy az ÁÜF érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül vagy lesz, (a törvény által megengedett legteljesebb mértékben) nem érinti a szerződés és / vagy a ÁÜF fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét és végrehajthatóságát. Ilyen esetekben a szerződő felek vállalják, hogy hatályos és végrehajtható rendelkezésekkel helyettesítik az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéseket, amelyek a legnagyobb mértékben ugyanazt a jelentést és jogi érvényességet érintik, mint a helyettesítendő rendelkezés szándéka volt.
Jogi óvatosságból a szerződő felek kijelentik, hogy az esetleges nemzetközi vitarendezési ügyekkel kapcsolatos ügyek esetén (kivéve azokat a vitákat, amelyekre a választottbíró kizárólagos joghatóságát adták és / vagy ezzel összefüggésben) vagy azokban az esetekben, amikor a bíróság jogerős ítéletévé válna, hogy a választottbíró nem rendelkezik hatáskörrel az ÁÜF ezen cikke alapján, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001 / EK tanácsi rendelet 23. cikkével összhangban, fenntartva a Chebi Kerületi Bíróság kizárólagos joghatóságát a jövőbeni vitákról a szerződésből és / vagy az ÁÜF-ből és / vagy ezzel kapcsolatban. Ugyanígy a szerződő felek kizárólagos hatáskört állapítanak meg a Chebi Járási Bíróságnak a szerződéssel és az ÁÜF-vel összefüggésben felmerülő minden vitás ügyben (kivéve azokat a vitákat, amelyeknél a választottbíró kizárólagos joghatósága van és / vagy ezzel összefüggésben).
Ezek az ÁÜF 2015. április 22-től hatályosak és hatékonyak, és az eladó internetes oldalain is elérhetők. Ezeket az ÁÜF-k az eladó bármikor megváltoztathatja. Az ÁÜF-k ezután hatályukat vesztik és aztán újra hatályosak a későbbi ÁÜF hatálybalépésének időpontjától.
ÍRJON NEKÜNK
Nem találta a választ a kérdésére? Szeretne valamit mondani nekünk? Írjon nekünk!
Ha meghagyja nekünk az e-mail címét, megpróbálunk kimerítő választ adni Önnek.
Bármely problémával forduljon hozzánk az info@enbook.hu címen is, vagy hívja a +420 702 930 442 telefonszámot.