Contact: info@enbook.huTel: (+36) 19989276

0Item(s)

Az Ön bevásárlókosara üres.

Keressen több millió angol nyelvű könyv között az összes műfajban

Product was successfully added to your shopping cart.

Általános szerződési feltételek

 

A Yabirinth s.r.o üzleti társaság, székhelye Provaznická 438/7, Cheb statisztikai számjele: 04268423 Általános Szerződési Feltételei

1. Preambulum

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: szerződési feltételek) a Roman Frajt által üzemeltetett http://www.enbook.hu/, http://www.endisc.hu/  címen található webáruházban történő vásárlásra vonatkoznak. Az ÁSZF szabályozzák az üzleti kapcsolatot a Yabyrinth s.r.o., statisztikai számjel: 04268423, Krále Jiřího z Poděbrad tér 12, Cheb székhellyel rendelkező üzleti társaság (a továbbiakban csak "eladó") és üzleti partnerei (a továbbiakban csak "vevő") között.

Minden szerződéses kapcsolatot a Cseh Köztársaság jogrendjével összhangban kötnek meg. A megrendelés leadásával a vevő megerősíti, hogy megismerkedett ezekkel a szerződési feltételekkel, amelyeknek a szerves részét képezi a panasztételi eljárás, amelyben szintén beleegyezik.

2. Fogalommeghatározások

Az eladó a Yabyrinth Kft., statisztikai számjele: 04268423, székhelye: Krále Jiřího z Poděbrad tér 12, Cheb.

A vevő a fogyasztó vagy a vállalkozó.

A fogyasztó olyan természetes személy, aki az eladóval kötött értékesítési szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem saját üzleti tevékenységében vagy egyéb vállalkozói tevékenységében jár el, vagy szakmai tevékenysége független gyakorlásának részeként. Az üzleti kapcsolat kezdetekor a fogyasztó az eladónak csak azon kapcsolattartási adatait adja meg, amelyek szükségesek a megrendelés zökkenőmentes végrehajtásához, esetleg azokat, amelyeket szeretne, ha szerepelnének a vásárlást igazoló dokumentumokban.

Az eladó és a fogyasztó közötti jogviszonyokat, amelyeket kifejezetten ezen szerződési feltételek nem szabályoznak, azokat a Tt. 40/1964 sz.törvénye, a Polgári Törvénykönyv és a Tt. 634/1992 sz. törvénye, a Fogyasztóvédelemről szóló törvény, mindkettő módosított formában és mindkettő a kapcsolódó rendelkezésekkel együtt szabályozza.

Vállalkozó alatt az üzleti nyilvántartásban bejegyzett személyt (elsősorban kereskedelmi társaságok) értjük, a vállalkozói engedéllyel üzleti tevékenységet folytató személyt (kereskedelmi nyilvántartásban bejegyzett kereskedő), olyan személyt, aki külön előírás alapján nem vállalkozói engedéllyel folytat tevékenységet (ide tartoznak pl. a szabadfoglalkozású szakmák például az ügyvédség, stb.), valamint a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó és egy külön előírás alapján nyilvántartásba vett személyek.

Az eladónak az olyan vevővel való jogi kapcsolatai, aki vállalkozó, amelyeket ezen szerződési feltételek és az eladó és a vevő között megkötött Szerződés sem kimondottan szabályoz, a Tt. 513/1991 sz. törvénye, a Kereskedelmi Törvénykönyv érvényes rendelkezései módosított formában és a kapcsolódó rendelkezések hatálya alá tartoznak.

Az eladó és a vevő között létrejött egyedi szerződés felette áll a szerződési feltételeknek.

3. A személyes adatok feldolgozása

A vevő személyes adatainak mindennemű kezelését a Tt. 101/2000 sz. törvénye, A személyes adatok védelméről szóló törvény módosított formában és a Cseh Köztársaságban hatályos egyéb jogszabályok szabályozzák. A vevő szabad elhatározása szerint (a Megrendelem gomb megnyomásával) jelzi, hogy tudomása van a fenti tényekről, és beleegyezik a személyes adatainak további feldolgozásába a webáruház üzemeltetője üzleti tevékenységének céljaira. A személyes adatok megadása önkéntes, a vevőnek joga van az adatokhoz való hozzáférésre, és jogában áll az adatokat a törvényben előírt mértékben megvédeni. Ezt a beleegyezését Ön bármikor írásban visszavonhatja. A személyes adatok teljes körűen védettek lesznek a visszaélésekkel szemben. Az adatokat tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel. Ha a vevő az eladó által feldolgozott személyes adatait ki kívánja javítani, kérheti ezt a r.frajt@centrum.cz e-mail címen vagy az eladó fentebb említett postai címén.

4. Megrendelés és a szerződés megkötése

A vevő jogosult az áru megrendelésére az eladónál a webáruház rendelési rendszerén, esetleg telefonon esetleg.

A vásárlási szerződés megkötésére irányuló javaslat a felajánlott áruknak az eladó által történő elhelyezése az oldalon, a vásárlási szerződés a megrendelés elküldésével jön létre, esetleg a vevő telefonos megrendelésével és a megrendelésnek az eladó általi elfogadásával. Az eladó ezt az elfogadást késedelem nélkül megerősíti a vevőnek a megadott e-mail címre elküldött e-mailben, de ez a visszaigazolás nincs hatással a szerződés létrejöttére. Az így létrejött szerződés (beleértve az egyeztetett árat) csak a felek beleegyezésével változtatható meg vagy törölhető, vagy pedig jogi okokból.

Ezek a szerződési feltételek cseh nyelven készültek, és a vásárlási szerződés szintén csak cseh nyelven köthető meg. Az a fogyasztó, aki állandó lakhellyel rendelkezik az Európai Unió valamely tagállamában a Cseh Köztársaság területén kívül, esetleg aki az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára a Cseh Köztársaság területén kívül, a megrendelés megerősítésével hozzájárul a cseh nyelvű vásárlási szerződés megkötéséhez. A megkötött vásárlási szerződést az eladó archiválja, és az aláírásától számított egy éven belül kérésre a vevő számára hozzáférhető.

5. Ár és fizetés

Az eladó webáruházában szereplő ajánlatok és árak szerződéshez kötöttek, véglegesek, mindig naprakészek és érvényesek, mégpedig addig, amíg az eladó a webáruházban kínálja őket. A szállítási költségeket a "Szállítási határidő és szállítási feltételek" részben találja meg. A távközlési eszközök használatának költségeit a vevő viseli. A végleges ár a megrendelőlap kitöltése után már tartalmazza a szállítási költségeket is. Az eladó és a vevő között létrejött szerződés megkötésekor az az ár érvényes, amely az áru mellett szerepel a vevő általi megrendelés időpontjában. Az eladó és a vevő közötti vásárlási szerződésen alapuló adó okmány egyben szállítólevélként is szolgál. A vevő az árut csak a teljes összeg megfizetése után veheti át, hacsak ebben nem másként állapodnak meg az eladóval.

Abban az esetben, ha a vevő a fizetést teljesíti, és az eladó ezek után nem tudja biztosítani az áru szállítását vagy a szállítást a szerződés szerinti áron, akkor az eladó a vevőnek késedelem nélkül visszaadja a kifizetett összeget a megállapodás szerinti módon. Az összeg megtérítésének határideje függ a választott visszatérítési módtól, de nem haladhatja meg a szerződéstől felbontásától számított 30 napot.

Abban az esetben, ha az eladó weboldalán nyilvánvaló technikai hiba történt, amikor az áru ára a webes felületen vagy a megrendelés során megjelent, az eladó nem köteles az árut a vevőnek ilyen nyilvánvalóan téves áron átadni abban az esetben sem, ha a vevő megrendelésének elfogadását a jelen feltételeknek megfelelően elküldték. Az eladó azonban értesíti a vevőt, ha a webes felületen vagy a megrendelés során a termékre vonatkozó ár már nem naprakész. Ha a vevő nem ért egyet az árváltozással, az eladó fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a vásárlási szerződéstől.

A vevő az eladó által még nem megerősített megrendeléseket törölheti telefonon vagy e-mailben az eladó kapcsolattartó telefonszámán vagy e-mail címén. Az eladó által elfogadott összes megrendelés kötelező érvényű. Abban az esetben, ha a megrendelést nem a küldés előtt mondják le, és az árut kiszállítják, a vevőtől kérhetik a megrendelés törlésével okozott, az áru kiszállításával és visszaküldésével kapcsolatos költségek megtérítését.

Az áru a teljes összeg kifizetéséig az eladó vagyona marad.

Az eladó elfogadja a következő fizetési módokat: készpénzes utánvétes fizetés, banki előreutalás, online kártyás fizetés k.

6. Szállítási határidő és szállítási feltételek

Az eladó az áru átadását teljesíti az áru vevőnek vagy futárszolgálatnak való átadásával, és ezzel átszáll a vevőre az áru károsodásának kockázata is. A szállítási idő a termék elérhetőségétől, a fizetési feltételektől és a szállítási feltételektől függ. Általános esetben a terméket a teljes vételár kifizetését követő 7 munkanapon belül szállítjuk.

A szállítási határidő annál az árunál, amelyet a vevő az átvételkor fizet ki, azaz utánvéttel, az érvényes vásárlási szerződés megkötésének napján kezdődik. Abban az esetben, ha a vevő más fizetési módot választott, mint az átvételkor való kifizetés, akkor a szállítási határidő csak a teljes vételár kifizetése után kezdődik, vagyis a megfelelő összegnek az eladó számlájára való jóváírásakor.

Általában az eladó nem igényel előleget az áru vételárából vagy hasonló fizetés esetén. Indokolt esetekben (különösen olyan megrendelések esetén, amelyeknek teljes ára meghaladja a 30000 HUF-t), ezt megteheti.

Utánvéttel való fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételárat a szerződés megkötésétől számított 14 munkanapon belül kell kifizetni. Ha az eladó ez idő alatt nem kapja meg a pénzt a számlájára, törli a megrendelést.

Nem készpénzes fizetés esetén a vevőnek meg kell fizetnie az áru vételárát a befizetési azonosító feltüntetésével együtt. Ebben az esetben a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, ha a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján.

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a megrendelés teljesítését, ha a szállítási cím nyilvánvalóan kétséges. Ilyen elutasítás esetén az erről szóló információt az ügyfél e-mail címére küldi.

Ha a vevő többször nem tartja be a megrendelt áru átvételének és kifizetésének kötelezettségeit, az eladónak joga van ezen vevő további megrendelésének felfüggesztéséhez vagy elutasításához.

Késleltetett fizetéses megrendelés esetén (csak iskolák, könyvtárak, intézmények számára) az eladó fenntartja magának a jogot, hogy elhalassza a megrendelés teljesítését addig az ideig, amíg az adott ügyfél nem fizeti ki korábbi megrendelését.

Az eladó az alábbi futárszolgálatokat veszi igénybe: Geis, Magyar Posta, Csomagküldő

Ha az áru cseréjét az áru megvásárlásától számított 14 napon belül igényli, a szállítási költségek a vevőt terhelik, mégpedig minden alkalommal, amikor a csereterméket a vevőnek elküldik. Abban az esetben, ha az árut a vevő 14 napon belül visszaküldi az eladónak, a postaköltség a vevőt terheli.

 

7. Garancia és javítás

A termékekre 24 hónap garanciaidő vonatkozik. A jótállás nem vonatkozik a hagyományos használatból eredő kopásra. Az alacsonyabb áron értékesített termékek esetében a jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, amelyek miatt az alacsonyabb árat megszabták. Ha használt termékről van szó, az eladó nem vállal felelősséget olyan hibákért, amelyek megfelelnek annak a felhasználási mértéknek vagy a kopásnak, amellyel az áru a vevő általi átvételkor rendelkezett.

Jótállási javítások vagy cserék igénybevételéhez szükség van a számlára. Visszaküldés esetén a terméket olyan módon kell becsomagolni, hogy a szállítás során ne sérüljön. Az eladó nem nyújt garanciális javítást a vevőknek.

8. Panasztételi eljárás

Abban az esetben, ha hiba lép fel a jótállási időszak alatt, a vevő a hiba jellegétől függően a jótállásból kifolyólag a következő jogokkal rendelkezik:

eltávolítható hiba esetén:

a) a hiba ingyenes, megfelelő és időben történő eltávolításának joga

b) a hibás áru vagy a hibás alkatrészek cseréjéhez való jog, amennyiben a hiba javítása természeténél foka nem aránytalanul magas

c) az a) és b) pontban említett eljárások lehetetlensége esetén jogosult ésszerű kedvezményes vételárra, vagy a vásárlási szerződéstől való elállásra

eltávolíthatatlan hiba esetén:

a) joga van a hibás áru cseréjére, illetve a vásárlási szerződéstől való elállásra eltávolítható hiba esetén, ha a vevő a javítást követően a hiba ismételt előfordulása miatt (vagyis az árut már háromszor reklamálták ugyanazon hiba miatt) vagy a hibák nagy száma miatt nem tudja a terméket megfelelően használni

b) a hibás áru cseréjének joga, vagy a vételi szerződéstől való elállás joga, ha más, eltávolíthatatlan hibákról van szó, és ha a vevő nem követeli a termék cseréjét: a) jogosult ésszerű kedvezményes vételárra vagy a vásárlási szerződéstől való elállásra. A reklamációt az eladónál lehet érvényesíteni.

A reklamáció nem vonatkozik a következő esetekre:

- ha a hiba vagy a sérülés bizonyítottan az áru helytelen használata miatt keletkezett, a vevőnek a használati utasítással ellentétben való helytelen eljárásával vagy más bizonyítható, nem megengedett beavatkozással

- a fogyasztási cikkek szokásos elhasználódása által okozott hibákra meghatározott időtartamú felhasználás esetén, különleges törvényi előírások szerint, amennyiben az ilyen reklamációt az említett határidő lejárta után alkalmazzák, a természeti katasztrófák által okozott hibákra.

 

9. A szerződés megszűnése

A vásárlási szerződés természeténél fogva, amely távközlés útján köttetett, a vevő( fogyasztó), az áru átvételétől számított 14 napon belül szankció nélkül elállhat a szerződéstől. Továbbá a vevő, aki fogyasztó, a Tt. 40/164 sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv módosított formája 53 § - ának 7. és 8. bekezdése értelmében joga van elállni a szerződéstől. A fentiek nem vonatkoznak a vevőre, aki vállalkozó, és üzleti tevékenységével kapcsolatban vásárlási szerződést köt. A fent említett elállás esetén az eladó a vételárat visszautalja a vevő bankszámlájára, amelyet a vevő erre a célra az eladónak megad.

A vevő jogosult az ezen árukért fizetett összeg visszatérítésére (az eladó nem téríti vissza a csomagolásért, a postaköltségért vagy az utánvétért fizetett összeget), olyan feltételek mellett, hogy a visszaküldött áru nem sérülhet meg vagy más módon nem veszítheti el értékét, multimédiás és audio adathordozók esetében (CD, MC, CD-ROM) a műanyag burkolat nem sérülhet meg. A vevő az árut saját költségére juttatja el az eladó címére.

Az eladónak joga van elállni a szerződéstől, ha a vevő a vásárlási szerződés megkötésének dátumától számított 14 napon belül nem fizeti meg a vételár teljes összegét.

 

10. A személyes adatok védelme, cookie-k és newsletter

A vevő személyes adatainak védelméről, aki természetes személy, a Tt. 101/2000 sz. törvény, A személyes adatok védelméről szóló törvény módosított formában rendelkezik.

A vevő egyetért azzal, hogy az alábbi személyes adatait dolgozzák fel: név és vezetéknév, lakcím, illetve a megrendelés átvételének címe, statisztikai számjel, cégjegyzékszám, e-mail cím és a telefonszám (együttesen mint "személyes adatok").

A vevő egyetért azzal, hogy az eladó feldolgozza a személyes adatait a vásárlási szerződés jogainak és kötelezettségeinek teljesítése, valamint a felhasználói fiók fenntartása céljából. Ha a vevő nem választ más lehetőséget, akkor egyetért azzal, hogy az eladó feldolgozza a személyes adatait hírlevelek küldésére és üzleti kommunikáció céljából a vevő részére is. A személyes adatoknak a jelen cikk szerinti teljes egészében történő feldolgozásának engedélyezése nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné teszi a vásárlási szerződés megkötését.

A vevő tudomásul veszi, hogy személyes adatait (a regisztrációnál, a felhasználói fiókjában, a bolt webes felületén történő megrendeléskor) köteles helyesen és valósan megadni, és haladéktalanul tájékoztatnia kell az eladót a személyes adatainak bármilyen változásáról.

A vevő személyes adatainak feldolgozásával az eladó harmadik személyt is megbízhat, mint feldolgozót. Az árut szállító személyeken és a tranzakciók független értékelését biztosító szolgáltatásokkal rendelkező személyeken kívül a vevő előzetes beleegyezése nélkül az eladó nem továbbítja a személyes adatokat harmadik félnek.

A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig történik. A személyes adatokat elektronikus formában, automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon dolgozzák fel.

A vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és felvilágosították őt arról, hogy ez önkéntes adatszolgáltatás.

Ha a vevő úgy véli, hogy az eladó vagy a feldolgozó (9. cikk) személyes adatait a vevő személyes és magánéletének védelmével ellentétes módon vagy a törvény megsértésével végzi, különösen akkor, ha a személyes adatok pontatlanok a feldolgozás céljából, magyarázatot kérhet az eladótól vagy a feldolgozótól vagy kérheti a kialakult állapot megszüntetését.

Ha a vevő a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos információkat kér, az eladó köteles átadni neki ezeket az információkat. Az eladónak joga van arra, hogy az előző mondat alapján az információ szolgáltatásáért ésszerű térítés megfizetését kérje, amely nem haladja meg az információk átadásához szükséges költségeket.

 

A vevő egyetért azzal, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységeivel kapcsolatos információkat a vevő elektronikus címére küldje, továbbá egyetért azzal is, hogy az eladó az üzleti kommunikációt is a vevő elektronikus címére küldje.

A vevő egyetért az úgynevezett cookie-k tárolásával a számítógépén. Amennyiben a vásárlás a honlapon lehetséges, és az eladó a vásárlási szerződés alapján fennálló kötelezettségeit teljesíteni tudja anélkül, hogy az úgynevezett cookie-kat tárolnának a vevő számítógépén, a vevő bármikor visszavonhatja a beleegyezést.

11. Záró rendelkezések

A vevő vállalja, hogy az eladó által viselt összes költséget az emlékeztetők és a követelések behajtásának esetleges költségeivel együtt viseli.

A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó jogosult a szerződésből kifolyó igényét harmadik félnek továbbítani. A szerződő felek kölcsönös kötelezettségeit a Cseh Köztársaság jogszabályai, különösen a 40/1964 sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv érvényes rendelkezései szabályozzák. A nemzetközi elemekkel való szerződéskötés céljából az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által 2008. június 17-én elfogadott, a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008 / EK rendelet (a továbbiakban "Róma I.") III. cikke szerint, hogy a vásárlási szerződésre és ezen szerződési feltételekre alkalmazandóan a cseh jogot választották, mégpedig a "Nemzetközi áruk értékesítésére vonatkozó szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény" alkalmazásának kivételével. Ez a választás nem érinti a Róma I. VI., a fogyasztói szerződésekre vonatkozó cikkét.

Abban az esetben, ha a szerződés bármely rendelkezése és / vagy a szerződése feltételek érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül vagy lesz, (a törvény által megengedett legteljesebb mértékben) nem érinti a szerződés és / vagy a szerződési feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét és végrehajthatóságát. Ilyen esetekben a szerződő felek vállalják, hogy hatályos és végrehajtható rendelkezésekkel helyettesítik az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéseket, amelyek a legnagyobb mértékben ugyanazt a jelentést és jogi érvényességet érintik, mint a helyettesítendő rendelkezés szándéka volt.

Jogi óvatosságból a szerződő felek kijelentik, hogy az esetleges nemzetközi vitarendezési ügyekkel kapcsolatos ügyek esetén (kivéve azokat a vitákat, amelyekre a kirendelt bíró kizárólagos joghatóságát adták és / vagy ezzel összefüggésben) vagy azokban az esetekben, amikor a bíróság jogerős ítéletévé válna, hogy a kirendelt bíró nem rendelkezik hatáskörrel a szerződési feltételek ezen cikke alapján, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001 / EK tanácsi rendelet 23. cikkével összhangban, fenntartva a Cheb-i Kerületi Bíróság kizárólagos joghatóságát a jövőbeni vitákról a szerződésből és / vagy a szerződési feltételekből és / vagy ezzel kapcsolatban. Ugyanígy a szerződő felek kizárólagos hatáskört állapítanak meg a Cheb-i Járási Bíróságnak a szerződéssel és a szerződési feltételekkel összefüggésben felmerülő minden vitás ügyben (kivéve azokat a vitákat, amelyeknél a kirendelt bíró kizárólagos joghatósága van és / vagy ezzel összefüggésben).

Ezek a szerződési feltételek 2015. április 22-től hatályosak és hatékonyak, és az eladó internetes oldalain is elérhetők. Ezeket a szerződési feltételeket az eladó bármikor megváltoztathatja. A szerződési feltételek ezután hatályukat vesztik és aztán újra hatályosak a későbbi szerződési feltételek hatálybalépésének időpontjától.

ÍRJON NEKÜNK

Nem találta a választ a kérdésére? Szeretne valamit mondani nekünk? Írjon nekünk!

Ha meghagyja nekünk az e-mail címét, megpróbálunk kimerítő választ adni Önnek.

Probléma esetén forduljon hozzánk bizalommal az info@enbook.hu címen vagy hívja a +420 702 930 442 telefonszámot.